CHORWACJA


 

 

PRZEPISY CELNE I DEWIZOWE


 

Chorwacja należy do Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r. Dowód osobisty (niezależnie od wieku jego właściciela) jest wystarczającym dokumentem podróży do Chorwacji i można na jego podstawie przekraczać granice i przebywać na terenie Chorwacji do 90 dni w półroczu. Odpowiednie przepisy chorwackie oraz polskie obowiązują od prawie trzech lat i przekraczanie granicy Chorwacji na podstawie polskiego dowodu osobistego nie napotyka na żadne trudności ze strony chorwackiej policji granicznej.

 

Przed wyjazdem do Chorwacji:

 

sprawdź datę ważności dokumentów podróży, także dzieci, które muszą posiadać paszport lub dowód osobisty,

• wyrób kartę EKUZ, niezbędną w przypadku konieczności skorzystania z pomocy medycznej,

• wskazane jest ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Przy ubezpieczeniach podróżnych zaleca się rozszerzenie polisy o klauzulę dotyczącą pokrycia kosztów ewentualnego transportu medycznego do kraju, a w przypadku podróży samochodem, oprócz obowiązkowego OC także ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC) i Assistance (pomocne w przypadku awarii, kradzieży, zatrzymania pojazdu przez policję lub wypadku drogowego),
• sprawdź czy Twój samochód zakupiony jako używany nie był odnotowany jako kradziony lub miał zamontowane części pochodzące z kradzieży (może znajdować się na liście poszukiwań INTERPOL),
• sprawdź czy posiadasz numer telefonu do Banku, który wystawił Karty Płatnicze lub Kredytowe aby w przypadku kradzieży, lub zagubienia móc je zablokować,
• sprawdź ważność badań technicznych pojazdów mechanicznych.

 

ZDROWIE


 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

 

Z dniem 1 lipca 2013 r. Republika Chorwacji stając się członkiem Unii Europejskiej zaczęła podlegać przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczeniobiorcom ubezpieczonym w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Chorwacji, przysługuje prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych obejmujące m.in.:
1. podstawową opiekę medyczną,
2. opiekę specjalistyczną i szpitalną,
3. leki uwzględnione na liście leków sporządzonej przez Chorwacki Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego - Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje (HZZO).

 

Wszystkie podmioty udzielające świadczeń w ramach publicznego systemu są specjalnie oznaczone - logo wskazującym, że dany świadczeniodawca działa w oparciu o umowę zawartą z HZZO. Osoby ubezpieczone (posiadające Kartę EKUZ )mogą korzystać z opieki szpitalnej i specjalistycznej na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego, udzielającego świadczeń w ramach praktyki ogólnej. Wszyscy ubezpieczeni, którzy nie wykupili dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, mają obowiązek ponoszenia częściowych kosztów udzielonych im świadczeń. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 18 roku życia, które stale zamieszkują na terenie Chorwacji. Osobom posiadającym dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, wykupione w HZZO bądź u komercyjnego ubezpieczyciela, pokrywane są również koszty współpłacenia.
Osoby ubezpieczone, które w Chorwacji korzystają z rzeczowych świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do pokrycia 20% wartości kosztów świadczeń, z tym, że wartość minimalna współpłacenia (tzw. „partycypacji”)nie może być niższa niż odsetek podstawy budżetowej, który wynosi 3.326 kun. Dla przykładu ubezpieczony jest obowiązany zapłacić 10 kun za świadczenia udzielone przez lekarza rodzinnego, ginekologa oraz dentystę. Maksymalna wysokość współpłacenia nie może przekroczyć 60,13% podstawy budżetowej bądź 2.000 kun, np. w przypadku leczenia szpitalnego.

 

 

KLIMAT


 

Na wakacyjny wypoczynek najlepszy jest okres od czerwca do września, kiedy to termometry wskazują powyżej 20 ºC. W lipcu i sierpniu termometry wskazują w ciągu dnia średnio 27ºC na Istrii i w środkowej Dalmacji oraz 33 ºC w okolicach Dubrovnika. Noce także są bardzo ciepłe. Zdarza się, że w miesiącach letnich na wybrzeżu wieje z północy przyjemny mistral. Opady zdarzają się bardzo rzadko i są przelotne.W okresie czerwiec - wrzesień możemy także liczyć na ciepłe morze – temperatura wody przekracza wtedy 20 ºC. W lipcu i sierpniu woda osiąga temperaturę powyżej 25 ºC.

 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Chorwacja uznaje polskie prawo jazdy. Turysta powinien obowiązkowo posiadać dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym i ważne ubezpieczenie OC. Nie jest wymagana tzw. Zielona Karta, ale w przypadku wyjazdu do Dubrownika, kiedy dwukrotnie przekracza się granicę Bośni i Hercegowiny jest ona wymagana.

 

Kodeks drogowy zawiera wiele ściśle egzekwowanych przepisów, m.in.:

 • zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (dla kierowców w wieku 16-24 lata oraz zawodowych, wykonujących pracę - 0,0 promili, dla pozostałych - 0,5 promila). Nieprzestrzeganie powyższego przepisu grozi karą pieniężną (od 700 do 2100 EURO), odebraniem prawa jazdy na rok lub dwa, ew. karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy,
 • zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego, z wyjątkiem systemu hands-free,
 • obowiązek posiadania kasku dla uczestników ruchu drogowego korzystających z pojazdów jednośladowych,
 • surowe kary w stosunku do kierowców parkujących w niedozwolonych miejscach (ten przepis jest rygorystycznie przestrzegany przez chorwacką policję drogową; pojazdy parkujące w niedozwolonych miejscach najczęściej w krótkim czasie są odholowywane na parkingi policyjne, a kierowcy obłożeni wysokimi karami pieniężnymi),
 • obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach zajętych przez kierowcę i podróżnych,
 • obowiązek posiadania w pojeździe kamizelek odblaskowych dla kierowcy i pasażerów, trójkąta ostrzegawczego i apteczki.

 

PŁATNOŚCI


 

Cudzoziemcy mogą realizować płatności kartami kredytowymi lub płatniczymi a także czekami podróżnymi większości znanych banków i agencji turystycznych. Euroczeki i czeki bankowe należy wymieniać na kuny. Zagraniczne waluty można wymieniać na kuny w bankach, na poczcie oraz licznych punktach wymiany (Mjenjačnica), a niewykorzystane kuny można wymienić na inną walutę. Banki są czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00, w soboty do godz. 13.00. Banki dyżurne w większych miastach czynne są także w niedzielę.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE


 

 • Język: j. urzędowy - chorwacki. Inne języki: serbski, niemiecki, włoski (Istria).

 

 • Czas: w Chorwacji obowiązuje taki sam czas jak w Polsce.

 

 • Elektryczność: napięcie 220V.  Gniazdka są jednakowe jak w Polsce, nie są potrzebne przejściówki.

 

 • Nurkowanie: dozwolone jest jedynie w wyznaczonych akwenach bądź z wykupionym zezwoleniem na nurkowanie poza nimi. W parkach narodowych nurkowanie bez specjalnego zezwolenia chorwackiego Ministerstwa Ochrony Środowiska jest niedozwolone.

 

 • Palenie: w chorwackich restauracjach i hotelach nie wolno palić poza wyznaczonymi do tego specjalnymi miejscami. Grzywna za złamanie tego przepisu może wynosić nawet 130 Euro.

 

 • Ceny podstawowych produktów: ceny podane są w walucie chorwackiej tzn. w Kunach (kn). 1 EUR to około 7.35 Kn.

 

chleb (1kg)   5 kn
mleko (1 litr)   5 kn
ser żółty (1kg)   40 kn
masło (25g)   7 kn
wieprzowina (1kg)   40 kn
pomarańcze (1kg)   8 kn
filiżanka herbaty   7 kn
filiżanka kawy   5 kn
piwo (0.5l)   4.5 kn
rakija (1 litr)   40 kn
woda mineralna (1.5l)   5 kn
pizza   30 kn
porcja lodów   25 kn
pocztówka   2.50 kn
benzyna 95  6.50 kn
olej napędowy   5.10 kn